Slide
Pravni akti
KORISNIČKI IZBORNIK

Pravni akti - Republika Hrvatska

ZAKONI U ZDRAVSTVU

  
 
 


 
 
 
PRAVILNICI U ZDRAVSTVU

 

 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (49/14, 51/14, 11/15, 17/15)
 • Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 38/1349/1393/13, 103/13, 146/13, 160/13, 34/14, 66/14, 62/15)
 • Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima ( NN 84/13)
 • Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)
 • Pravilnik o registru koncesija (NN 26/13)
 • Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20
 • Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 146/12)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju  doktora stomatologije (NN 115/07)
 • Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14)
 • Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (NN 82/10)
 • Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku (NN 82/10)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (NN 145/13)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (135/15)
 • Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (124/13)
 • Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (NN 85/12)
 • Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima dentalne medicine (NN 124/1128/12) - Pojašnjenje
 • Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (NN 106/2019)
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (NN 4/2014) - Pojašnjenje
 • Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (NN 12/14)
 • Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (NN 144/14)
 • Pravilnik o izdab+vanju profesionalne kartice (NN 2342)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (NN 147/14, 17/15, 41/15)
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 82/14, 17/15)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad  NN 32/15
 • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/15)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (NN 113/15)
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrde (NN 123/15)
ODLUKE U ZDRAVSTVU

 
OSTALO

 

 • Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13)
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini (NN 52/12)
 • Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini (NN 29/11)
 • Uredba o visini minimalne plaće (NN 51/13)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 88/13), (NN 143/13)
 • Integrirani popis akademskih naziva, njihovih kratica te stručnih naziva i njihovih kratica (NN 50/15)
 • Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica (NN 50/15)
PRIRUČNICI


 
 
 


hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store