Slide
Pravni akti

Pravni akti - Republika Hrvatska

ZAKONI U ZDRAVSTVU

 

 

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)
 • Novi pravilnici iz područja zdravstvenog turizma (PREUZMI)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
 • Zakon o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini (NN 46/2021) - pojašnjenje
 • Zakon o lijekovima (NN 76/13)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12)
 • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva(NN 53/12)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka(NN 106/12)
 • Zakon o medicinskim proizvodima(NN 76/13)
 • Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza(NN125/11)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti(NN 100/18, 125/19, 147/20)
 • Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 147/20), (NN 154/2011) , (NN 159/13)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju(NN 150/0894/09153/0971/10139/10)
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju(NN 85/06150/08, 71/10)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju zašitite zdravlja na radu(NN 85/06)
 • Zakon o krvi i krvnim pripravcima(NN 79/06)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite(NN 107/07)
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu(NN 139/10)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi(NN124/11) - Pojašnjenje
 • Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011)
 • Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (SL SFRJ 22/78, 18/88, NN 53/91, 26/93, 29/94)
 • Zakon o udrugama (74/ 2014)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( 74/ 14
 • Zakon o radu (NN 93/14)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 143/21)
UREDBE
 
 • Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj i javnim službama (NN 22/24)
 • Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama (NN 22/24)
 • Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24)
PRAVILNICI U ZDRAVSTVU

 

 

 • Pravilnik o normativima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu (NN 3/24)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zdravstvenog turizma (NN 3/24)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (49/14, 51/14, 11/15, 17/15)
 • Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 38/1349/1393/13, 103/13, 146/13, 160/13, 34/14, 66/14, 62/15)
 • Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima ( NN 84/13)
 • Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)
 • Pravilnik o registru koncesija (NN 26/13)
 • Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20
 • Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom(NN 146/12)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju  doktora stomatologije(NN 115/07)
 • Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14)
 • Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske(NN 82/10)
 • Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku(NN 82/10)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (NN 145/13)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (135/15)
 • Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (124/13)
 • Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove(NN 31/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija(NN 85/12)
 • Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima dentalne medicine (NN 124/1128/12) - Pojašnjenje
 • Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (NN 106/2019)
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (NN 4/2014) - Pojašnjenje
 • Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (NN 12/14)
 • Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (NN 144/14)
 • Pravilnik o izdab+vanju profesionalne kartice (NN 2342)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (NN 147/14, 17/15, 41/15)
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 82/14, 17/15)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad  NN 32/15
 • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/15)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (NN 113/15)
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrde (NN 123/15)
ODLUKE U ZDRAVSTVU

 
 
OSTALO

 
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13)
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini (NN 52/12)
 • Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini (NN 29/11)
 • Uredba o visini minimalne plaće (NN 51/13)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 88/13), (NN 143/13)
 • Integrirani popis akademskih naziva, njihovih kratica te stručnih naziva i njihovih kratica (NN 50/15)
 • Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica (NN 50/15)
PRIRUČNICI


 
 
 


 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store