Slide
Tečajevi
KORISNIČKI IZBORNIK
Image

Tečajevi stručnog usavršavanja HKDM-a za doktore dentalne medicine - 2024.

Jedna od glavnih zadaća Komore je stručna izobrazba članova Komore na svim područjima dentalne medicine i djelatnosti dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara Komora stoga organizira i provodi razne vrste tečajeva stručnog usavršavanja, seminara, simpozija, kongresa i ostalih vidova trajnog usavršavanja za članove Komore.

U nastavku vam donosimo detaljan godišnji pregled tečajeva stručnog usavršavanja Hrvatske komore dentalne medicine za 2024. i pregled tečajeva stručnog usavršavanja uz Gold education card (GEC) HKDM-a.

Hrvatska komora dentalne medicine je svjesna činjenice da među svojim članovima ima osoba koje imaju određene teškoće uzrokovane oštećenjem sluha te im je iz tog razloga otežano praćenje tečajeva stručnog usavršavanja potrebnih za obnavljanje odobrenja za samostalan rad i dozvole za rad.
Kako bismo osigurali odgovarajuće stručno usavršavanje, molimo Vas da se, ako osobno imate ili poznajete kolege sa sličnim teškoćama javite na broj 01/ 4886-722 ili na e-mail:
tecajevi@hkdm.hr najkasnije 30 dana prije održavanja tečaja stručnog usavršavanja.
Nadamo se da ćemo Vam pomoći na obostrano zadovoljstvo.

Godišnji raspored tečajeva za 2024. godinu

NAZIV TEČAJA
DATUM
MJESTO
BODOVA
DOSTUPNO ONLINE
Stomatologija danas 2024.
16. - 17. 2. 2024.
Split

10

icon play
Radni tečaj - Zaustavljanje produljenog krvarenja i apikotomija
24. 2. 2024.
Zagreb
10

icon play

Radni tečaj - Klinička primjena biokeramičkih materijala u endodontskom liječenju – Biodentine & BioRoot RCS
1. 3. 2024.
Zagreb
10

icon play

Radni tečaj - Strojna endodoncija: ProTaper Ultimate, nova tehnika instrumentacije korijenskog kanala
2. 3. 2024.
Zagreb
10

icon play

Proljeće u Varaždinu
9. 3. 2024.
Varaždin
10
icon play
Radni tečaj - Cementiranje kompozitnim cementima
2. 3. 2024.
Zagreb
10

icon play

S praktičarima otvoreno o praksi
15 - 16. 3. 2024.
Zagreb
10

icon play

Multidisciplinarni pristup oralnom zdravlju
proljeće 2024.
Zagreb
Bit će vrednovano
icon play
Na desnoj obali Drave
5. - 6. 4. 2024.
Osijek
10

icon play

Liburnijski dani
19. - 20. 4. 2024.
Zadar
10

icon play

Kvarnerski dani
26. - 27. 4. 2024.
Opatija
12

icon play

Etika u dentalnoj medicini III
16. - 18. 5. 2024.
Zagreb
Bit će vrednovano
icon play
iTOP Advanced (DDM, DA i DH)
-
-
Bit će vrednovano
icon play
DENTEX
6. - 8. 6. 2024.
Zagreb
Bit će vrednovano
icon play
Plitvice
7. 9. 2024.
Plitvička jezera
10
icon play
Novi trendovi u dentalnoj medicini
13. - 14. 9. 2024.
Zagreb
Bit će vrednovano
icon play
Lijepa Dalmacija
20. - 21. 9. 2024.
Vodice
10
icon play
PERIOIMPLANT 9
20. - 21. 9. 2024.
Opatija
Bit će vrednovano
icon play
Tehnike šivanja i augmentacija ekstrakcijske rane (DDM)
12. 10. 2024.
Zagreb
10
icon play
Božićni kongres 2024.
13. - 14. 12. 2024.
Zagreb
Bit će vrednovano
icon play
Ponovno na dvoru
18. - 19. 10. 2024.
Trakošćan
10
icon play

Godišnji raspored tečajeva za 2024. godinu (GEC)

NAZIV TEČAJA
DATUM
MJESTO
BODOVA
DOSTUPNO ONLINE
Stomatologija danas 2024.
16. - 17. 2. 2024.
Split
10
icon play
Radni tečaj - Zaustavljanje produljenog krvarenja i apikotomija
24. 2. 2024.
Zagreb
10
icon play
Proljeće u Varaždinu
9. 3. 2024.
Varaždin
10
icon play
S praktičarima otvoreno o praksi
15 - 16. 3. 2024.
Zagreb
10
icon play
Na desnoj obali Drave
5. - 6. 4. 2024.
Osijek
10
icon play
Liburnijski dani
19. - 20. 4. 2024.
Zadar
10
icon play
Kvarnerski dani
26. - 27. 4. 2024.
Opatija
12
icon play
DENTEX
6. - 8. 6. 2024.
Zagreb
Bit će vrednovano
icon play
Plitvice
7. 9. 2024.
Plitvička jezera
10
icon play
Novi trendovi u dentalnoj medicini
13. - 14. 9. 2024.
Zagreb
Bit će vrednovano
icon play
Lijepa Dalmacija
20. - 21. 9. 2024.
Vodice
10
icon play
Ponovno na dvoru
18. - 19. 10. 2024.
Trakošćan
10
icon play
Božićni kongres 2024.
13. - 14. 12. 2024.
Zagreb
Bit će vrednovano
icon play
Stomatologija danas
DDM | DT | DA | DH, Split, 17. - 18. 2. 2023., PROČITAJ VIŠE
S praktičarima otvoreno o praksi

DDM, Zagreb, 11. 3. 2023., PROČITAJ VIŠE

Proljeće u Varaždinu

DDM|DT, Varaždin, 25. 3. 2023., PROČITAJ VIŠE

Na desnoj obali Drave

DDM | DT | DA | DH, Osijek, 1. 4. 2023., PROČITAJ VIŠE

Zagreb u proljeće

DT, Zagreb, 15. 4. 2023., PROČITAJ VIŠE

Kongres projekta PPROZ

DDM, Rovinj, 21. - 22. 4. 2023., PROČITAJ VIŠE

Kvarnerski dani

DDM | DT | DA | DH, Opatija, 28. - 29. 4. 2023., PROČITAJ VIŠE

Lijepa Dalmacija

DDM | DT | DA | DH, Vodice, 16. 9. 2023., PROČITAJ VIŠE

Novi trendovi u dentalnoj medicini

DDM, Zagreb, 22. - 23. 9. 2023., PROČITAJ VIŠE

HADM - Radni tečaj: Venepunkcija

DA | DH, Zagreb, 21. 10. 2023., PROČITAJ VIŠE

27. dani dentalne tehnike

DT, Opatija, 03. - 04. 11. 2023., PROČITAJ VIŠE

HADM - Radni tečaj: Osnovne mjere za pružanje postupaka održavanja života

DA | DH, Zagreb, 04. 11. 2023., PROČITAJ VIŠE

HADM - Radni tečaj: Optimalne kompozitne restauracije u svakodnevnoj kliničkoj situaciji

DDM, Zagreb, 23. 11. 2023., PROČITAJ VIŠE

Božićni kongres

DDM | DT | DA | DH, Zagreb, 8. - 9. 12. 2023., PROČITAJ VIŠE

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store