Slide
Stručne službe i uredi
KORISNIČKI IZBORNIK

Stručne službe i uredi Komore

Jasminka Polić, mag. iur.
Glavna tajnica Komore

Jasmina Verner, mag. iur.
Izvršna tajnica Komore

URED PREDSJEDNIKA

Mirjana Majetić
E-mail: mirjana.majetic@hkdm.hr

Ivana Starešinić, ing.
E-mail: ivana.staresinic@hkdm.hr


URED ZA REGISTRACIJU I LICENCE

Alojz Mihael Bračanov, spec.admin.publ.
E-mail: alojz.bracanov@hkdm.hr
 
Ivona Ptiček
E-mail: ivona.pticek@hkdm.hr

URED ZA ORGANIZACIJSKE POSLOVE

Tatjana Đulić, struč.spec.oec.
E-mail: tatjana.dulic@hkdm.hr
 
Anita Kočiš Mihaljević
dipl. etn. inf. muzeo.
E-mail: anita.kocis.mihaljevic@hkdm.hr
 
Jadranka Vencl
E-mail: jadranka.vencl@hkdm.hr

URED ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE

Ljiljana Malčić
E-mail: ljiljana.malcic@hkdm.hr

Marina Posavec, mag.oec.
E-mail: marina.posavec@hkdm.hr

Tamara Marković
E-mail: tamara.markovic@hkdm.hr


SLUŽBA ZA INFORMIRANJE I ZAŠTITU PODADAKA

Jasmina Verner, mag.iur.
Službenik za informiranje
E-mail: jasmina.verner@hkdm.hr

Alojz Mihael Bračanov
Službenik za zaštitu podataka
E-mail: alojz.bracanov@hkdm.hr
 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store