Image

Oglašavanje rada članova komore

S obzirom da se pri Časnom sudu Komore vode postupci zbog nepropisnog oglašavanja članova Komore, želimo vam ukazati na niže navedeno:

OBAVEZA SVAKOG ČLANA KOMORE

Svaki član Komore može se oglašavati samo u skladu s propisanim strukovnim i etičkim normama o oglašavanju koje su obvezujuće za sve članove Komore bez obzira na njihov status pružanja dentalne skrbi (nositelj privatne prakse, vlasnik ustanove ili trgovačkog društva, zaposlenik itd.).

Posebno ukazujemo na OBAVEZU svakog člana Komore da u pisanom obliku obavijesti Komoru i Ministarstvo zdravstva o svom saznanju svakog oblika nepropisnog oglašavanja i to bez obzira na naputke poslodavca ili radnu obvezu nametnutu članu Komore.

IZRIČITO JE ZABRANJENO:

  • oglašavati se na lažan i obmanjujući način što podrazumijeva materijalno pogrešno prikazivanje činjenica, izostavljanje bitnih rečenica, navođenje činjenica koje stvaraju neopravdano očekivanje o rezultatima, objektivno predstavljanje, bilo izričito ili implicirano, oglašavanje da su usluge kvalitetnije od drugih članova Komore
  • ZAVARAVAJUĆE OGLAŠAVANJE“ – pod kojim se smatra bilo koje oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će bog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente
  • koristiti prezentacije pacijenata (makeover, nagradne igre i sl.), za promociju svoje djelatnosti, na način da se medicinska dokumentacija pacijenata iznosi u javnost u svrhu promocije
  • korištenje nepostojećeg stručnog naziva (tkz. „lažno predstavljanje“)
  • isticanje cijena dentalnih usluga koje su ispod najniže propisanih cijena od strane Komore.

POSTUPAK U SLUČAJU NEPROPISNOG OGLAŠAVANJA

Ako se utvrdi da se član Komore prvi puta oglašava suprotno propisanim odredbama dostavit će mu se OPOMENA i izvršiti odgovarajući zapis u njegovom registru

Ako se utvrdi da se član Komore oglašava suprotno propisanim odredbama i nakon dostavljene opomene, pokrenut će se postupak pred Časnim sudom prvog stupnja pri Komori

DISCIPLINSKI POSTUPAK U KOMORI

Oglašavanje rada i isticanje naziva člana Komore na način suprotan aktima komore kao i korištenje prezentacije pacijenata (makeover, nagradne igre i sl.) za promociju svoje djelatnosti smatra se težom povredom pravila ponašanja u obavljanju djelatnosti dentalne medicine (članak 10. točka 9. i 10. Pravilnika o nadležnosti i načinu djelovanja Časnog suda pri Komori)

Za počinjenu povredu Časni sud može izreći jednu od navedenih sankcija: ukor, javni ukor, naknadu štete, novčanu kaznu, privremenu ili trajnu zabranu obavljanja djelatnosti itd.

OVLAST MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Posebno ukazujemo da Ministarstvo zdravstva može ukinuti odobrenje za obavljanje privatne prakse u ordinaciji doktoru dentalne medicine ako reklamira svoj rad i svoju ordinaciju, protivno aktu koji donosi nadležna Komore (članak 68. točka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti).

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store