Slide
Članovi HKDM-a

Članovi Hrvatske komore dentalne medicine

Doktori dentalne medicine koji obavljaju djelatnost dentalne medicine, dentalni tehničari koji  obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske, dentalni asistenti i dentalni higijeničari koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine, obvezno se učlanjuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare, dentalne asistente i dentalne higijeničare koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini, te koji su nezaposleni.

Provjere osposobljenosti

26.

siječnja 2024.
(petak)

26.

travnja 2024.
(petak)

26.

srpnja 2024.
(petak)

25.

listopada 2024.
(petak)

 

 

 

 

 

 
 

Temeljena je na ideji profesionalne kartice u Europi kojom član može dokazati svoju pripadnost cehovskoj organizaciji, ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu.
Svaki član na svojoj iskaznici nosi jedinstveni barkod, interaktivni temelj za cjelokupnu komunikaciju člana s Komorom (uvid u središnji registar bodova i karticu u Registru).
S obzirom da će to biti glavna identifikacijska kartica u profesionalnom životu molimo Vas da je iznimno dobro čuvate.
profesionalna kartica - članska iskaznica vrijedi neograničeno, tj. tijekom trajanja članstva u Komori;
nakon ispisa iz Komore dužni ste karticu vratiti Komori;
zbog elektronskog vođenja središnjeg Registra bodova i obnavljanja licence dužni ste karticu predočiti prilikom registracije na bodovanim tečajevima, te je zbog toga obavezno nosite sa sobom na svaki tečaj;
evidencijski broj na poleđini kartice je Vaš osobni broj koji služi za ulogiravanje na mobilnu aplikaciju i edukacijsku platformu;
iskaznica nije prenosiva na druge osobe te je čuvajte od mogućih zloupotreba;
s obzirom da kartica služi kao dokument (npr. kod izdavanja lijekova) u slučaju gubitka kartice dužni ste hitno izvijestiti Komoru kako bi se ista poništila.
 
U slučaju potrebe ponovnog izdavanja članske iskaznice zbog promjene imena i prezimena, titule, gubitka, oštećenja, otuđenja ili uništenja članske iskaznice molimo Vas da se javite u Komoru slanjem poruke na e-mail adresu: pisarnica@hkdm.hr.

Dentalna medicina


Stomatološki fakultet

Zdravi zubi

World Dental Federation

The International Dental Ethics and Law Society (IDEALS)

Stomatološka poliklinika Zagreb

European Regional Organisation of the Federation Dentaire Internationale

Organization for Safety and Asepsis Procedures

Associazione Nacionale Dentisti Italiani

Austrian Dental Chamber

Hungarian Medical Chamber, Dental Section

Stomatološka komora FBiH

Ljekarska komora Crne Gore

Stomatološka komora na Makedonija

Zdravniška zbornica Slovenije

"Osam jednostavnih koraka za rano otkrivanje oralnog karcinoma"

Rak usne šupljine

Acta Stomatologica Croatica

Stranica studenata stomatologije u Zagrebu

Council of European Dentists

Dental Trauma Guide

Dentistry.co.uk

Moj stomatolog

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij stomatologija, Medicinski fakultet u Rijeci

Integrirani studiji, dentalna medicina, Medicinski fakultet u Splitu

Zdravstveno učilište Zagreb

Medicinska škola Osijek

Medicinska škola u Rijeci

Srednja zubotehnička škola "Dental Centar Marušić" s pravom javnosti

Medicinska škola Bjelovar

Srednja škola Pregrada

Die BundeszahnÄrztekammer

General Dental Council

Human Oral Microbiome Data Base

Dental Complaints

FEDCAR

Britanska zaklada za oralno zdravlje

Czech Dental Chamber

Slovak Chamber of Dentists

National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes of Health

Britanska udruga dentalne medicine

Sigurno izbjeljivanje zubi

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Le Grand Portail de la Formation Dentaire

Europska federacija vlasnika zubotehničkih laboratorija i nezavisnih dentalnih tehničara (samozaposlenih)

 http://www.oralhealthplatform.eu/

 https://www.dental-nursing.co.uk/ 
 
 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store